Ograničena Mensch Garancija

Mensch ograničena jednogodišnja garancija

Radimo na tome da osiguramo da klijenti na najbolji način iskoriste svoja rešenja i dostignu svoj puni potencijal na mreži, te iz tog razloga pružamo jednogodišnju garanciju i politiku održavanja veb stranica za rešenja koja razvijamo i hostujemo. Želimo da ljudi sa kojima radimo uspeju i budu zadovoljni svojim rešenjima i uslugom koju dobijaju.

1. Šta pokriva garancija za veb lokaciju?
Pojedini detalji garancije za veb lokaciju mogu se razlikovati u zavisnosti od rešenja i ugovora. Ako u vašem ugovoru nije drugačije naznačeno, u nastavku možete očekivati mogućnosti i pokrivenost novoizgrađenih rešenja.

Ako vam je potrebno održavanje postojećeg rešenja, kliknite ovde da biste saznali više o tim uslugama.

Garancija za veb stranice pokriva kod i/ili, video, grafiku koju smo razvili. Garancija pokriva greške ili propuste koje smo napravili tokom perioda od najviše trideset 365 dana nakon što rešenje počne da deluje. Bilo koji kod koji je promenio klijent i / ili aplikacije treće strane koji se koriste u izradi ili izmeni veb stranice van je dometa naše garancije. Za tačnost sadržaja koji je klijent pružio ili odobrio za popunjavanje veb stranice je odgovornost kupca, a izmene koje je od nas tražio klijent smatraju se zahtevima za promene. U slučaju da klijent promeni pristupne parametre na serveru/instalaciji, garancija se automatski prekida i ne može biti reaktivirana.

2. Garancija uključuje i ograničena je na:

2.1 Odgovor na vaš zahtev za pomoć u roku od 24 časa, ako je pravilno podnet na mreži, telefonom ili e-poštom.
2.2 Pomoć oko neispravnih veza za koje se navodi da ih treba popraviti.
2.3 Pomoć oko poruka o greškama i problema sa učitavanjem sistema koje su prijavili korisnici.
2.4 Pomoć u problemima sa kojima se korisnici suočavaju prilikom pokušaja reprodukcije video i audio datoteka ili pregledavanja i preuzimanja slika ili dokumenata.
2.5 Pomoć pri pregledanju problema koje prijavljuju korisnici gde se vaša veb lokacija ne prikazuje pravilno u određenim vrstama pregledača definisanim u vašem ugovoru (npr. Internet Explorer i Firefox).
2.6 Pomoć u vezi sa bilo kojim upitima ili problemima koji nastaju sa sistemom baze podataka CMS ili programom e-trgovine.
2.7 Ažuriranja slika - dodavanje, uređivanje i određivanje veličine bilo kojih slika koje se dodaju na postojeću veb lokaciju, a koja ne spada u opseg izgleda ili stvarni dizajn postojeće veb stranice.
2.8 Ažuriranja teksta - dodavanje, uređivanje i / ili uklanjanje bilo kog teksta ili kopije na postojećoj veb lokaciji, uključujući bilo koje članke, izveštaje, kontakt informacije i opis proizvoda ili usluge.
2.9 Funkcionalnost - osiguravanje da svi linkovi / slike rade ispravno i ispitivanje ukupnog zdravlja i ispravne funkcionalnosti veb stranice. Dodatni zahtevi za pretragu / filtriranje / sadržaj / dizajn / izgled / programiranje.
2.10 Šta ako veb stranicu hostujem kod Mensch partnera?
Hosting kod Mensch partnera (PLUS.RS ili UNLIMITED.RS) vam donosi još nekoliko pogodnosti koje će se produžiti nakon jednogodišnje garancije i trajaće onoliko koliko budete hostovali sajt kod neke od pomenutih firmi.
2.11 Sigurnost na nivou servera koja uključuje i zaštitni zid i redovno nadgledanje.
2.12 Instaliranje zakrpa, ispravki, ispravki za operativni sistem ili server; instaliranje dodatnih softverskih paketa na operativni sistem ili server; instaliranje zakrpa, ispravke ili ažuriranja dodatnih softverskih paketa.
2.13 Obnavljanje bilo kog mrežnog projekta koji je vandalizovan ili hakovan. Dnevne rezervne kopije vaše veb stranice i baza podataka pored nedeljnih i mesečnih sigurnosnih kopija.

3. Šta je isključeno iz garancije za našu veb lokaciju?
3.1 Podrška za bilo kakve probleme ili greške koji nastaju ili su uzrokovani sistemom hostinga osim ako ne hostujete vaše rešenje kod naših partnera.
3.2 Podrška za bilo kakve probleme ili greške nastale ili izazvane greškom kupca.
3.3 Sistemi koje su razvile agencije koje nisu Mensch nisu pokriveni garancijom.
3.4 Bilo koji zadatak veb razvoja koji nije izričito naveden u ugovoru sa kupcem. To može uključivati, ali nije ograničeno na: grafički dizajn, promene CSS-a, promene rasporeda, premeštanje ili dodavanje sadržaja, bilo koju novu funkcionalnost, dodatna polja obrasca i / ili proveru polja, i probleme uzrokovane administracijom veb lokacije korisnika.
3.5 Redizajn stranice - obim ovog ugovora ograničen je na održavanje i ne omogućava potpunu ili delimičnu redizajn postojeće stranice. Programer može savetovati Kupca o bilo kom traženom delu koji spada u ove okvire i koji može zahtevati poseban ugovor.
3.6 Marketing putem veb stranica - obim ovog ugovora ne uključuje unošenje bilo kakvih promena u postojeće meta-oznake, alt-oznake, naslove, ključne reči ili opise stranica. Ovi zadaci spadaju u opseg optimizacije za pretraživače ili marketing veb stranica i zahtevaju drugačiji ugovor.
3.7 Analiza veb stranica - Analiza i izveštavanje o prometu na veb lokaciji, analiza posetilaca i analiza izvora prometa. (Da bi se tražila ova funkcija i mora se instalirati kao nadogradnja prema ovom sporazumu, mora postojati odgovarajuće kodiranje.)
3.8 Odgovornost za greške i propuste sadržane u sadržaju veb stranicene obezbeđuje klijent.

4. Prošireno održavanje veb stranica

Pored početne garancije, nudimo usluge mesečnog održavanja po sniženoj satnici kako bi rešenje naših klijenata bilo ažurno.

5. Važne informacije za klijente Mensch-a

5.1 Informacije na ovoj stranici odnose se na najnoviji standardni / opšti paket garancije Mensch-a. Za sve detalje o specifičnoj garanciji i / ili pokrivanju održavanja vaše veb lokacije, pogledajte ugovor o usluzi.
5.2 Klijent ostvaruje pravo na garanciju nakon izmirenja svih troškova prema Mensch-u

6. Šta ako imam samo kratko pitanje i ako sam van garancije?
Ako smo mi razvijali Vašu veb stranicu, uvek smo Vam na raspolaganju.

Za sva pitanja, na raspolaganju smo Vam putem e-pošte hi@mensch.rs

Da li je ovaj članak bio koristan?