Opšti cenovnik WordPress

Izrada sajta: od 360.000,00 RSD (One stop, detaljnije na: https://mensch.rs/web-development )
Izrada web prodavnice/Booking sajta: od 480.000,00 RSD (One stop, detaljnije na: https://mensch.rs/web-development )
Rad na WordPress sajtu po satu (Minimum 1 sat): 7.200,00 RSD

Redovno ažuriranje WP instalacije i dodataka: 7,200,00 RSD

Transfer sajta na novi domen/hosting: 12.000,00 RSD

Instalacija i osnovno podešavanje WP dodatka (Ne uključuje cenu dodatka): 7.200,00 RSD

Optimizacija WP sajta - Performanse (Cena po satu, minimum 1 sat): 12.000,00 RSD

On-page SEO: 12.000,00 RSD - 18.000,00 RSD po strani

Prijava sajta na pretraživače: 12.000,00 RSD

Podešavanje servera (WHM, cPanel, Ubuntu, CentOS, Azure, Google Cloud itd): 24.000,00 RSD - 48.000,00 RSD 

Izrada prilagođenog (custom) dodatka: od 180.000,00 RSD

Izrada prilagođene (custom) teme: od 240.000,00 RSD

Mesečno održavanje sajta "A" (Ažuriranje instalacije, dodataka, bezbednosne provere): 18.000,00 RSD

Godišnje održavanje sajta "A" (Ažuriranje instalacije, dodataka, bezbednosne provere): 150.000,00 RSD

Mesečno održavanje sajta ("A" + dodavanje sadržaja): 24.000,00 RSD

Godišnje održavanje sajta ("A" + dodavanje sadržaja): 240.000,00 RSD

Mesečno održavanje sajta ("A" + dodavanje sadržaja + kreiranje sadržaja - grafika, tekst, SEO ): 60.000,00 RSD

Godišnje održavanje sajta ("A" + dodavanje sadržaja + kreiranje sadržaja - grafika, tekst, SEO ): 600.000,00 RSD

Admin fee (Plaćanje troškova za potrebe klijenta, poput produžavanja domena, hostinga, licenci): 3.000,00 RSD po transakciji do iznosa od 15.000,00 RSD. Preko iznosa od 15.000,00 RSD cena je 3.000,00 RSD + 10% od cene

Slanje obaveštenja nakon isteka roka za plaćanje fakture: 1.000,00 RSD po svakom poslatom obaveštenju, nakon 30 dana od izdavanja. Obaveštenja se šalju u intervalu od 3 dana.

Na cenovnik se primenjuju opšti uslovi poslovanja https://crm.mensch.rs/knowledge-base/article/opsti-uslovi-poslovanja

Da li je ovaj članak bio koristan?

  • Elektronsko potpisivanje

    Od 4. marta 2019. uveli smo obavezno elektronsko potpisivanje određenih dokumenata.Obuhvaćeni dokume...