Uputstva

  • Email naslovi

    NASLOVI: Mensch server koristi naslove (Subject) kako bi poruke dostavio pravim osobama / timovima, a ispod možete pronaći najbitnije naslove i njihova značenja. Potrebno je da u naslovu poruke napišete samo skra...